Publications and Research Reports in Dutch

Frank van Oort, Jeroen van Haaren, Ron Boschma & Pierre-Alexandre Balland (2022), “Ruimtelijk-economische analyse van het Groene Hart en de Peel”. Rotterdam: Erasmus UPT [download].

Walter Manshanden & Frank van Oort (2022), “Zuid-Holland verdient beter. Kwaliteit voor kwantiteit in de Groeiagenda Zuid-Holland ten tijde van geopolitieke en maatschappelijke dynamiek”. Rotterdam: NEO Observatory & EUR [download].

Walter Manshanden, Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2022), “Monitor Herstel & Vernieuwingsagenda Rotterdamse Economie 2.0”. Rotterdam: Neo Observatory & EUR [download].

Ron Boschma, Frank van Oort, Jeroen van Haaren, Martijn Streng, Rosanne van Houwelingen & Pierre-Alexandre Balland (2022), “Innovatiekansen in de Rotterdamse haven. Een onderzoek naar het innovatie ecosysteem in de Rotterdamse havenregio en kansrijke technologieen voor vernieuwing”. Rotterdam: Smartport [link].

Walter Manshanden, Jeroen van Haaren & Frank van Oort (2022), “Nijpend personeelstekort beperkt groeipotentieel Rotterdam”. Economische Verkenning Rotterdam 2022: 6-19 [link].

Jeroen van Haaren, Frank van Oort, Susan Vermeulen & Maryam Omar (2022), “De impact van corona op de ruimtevraag in Rotterdam”. Economische Verkenning Rotterdam 2022: 42-47 [link].

Susan Vermeulen, Jeroen van Haaren & Frank van Oort (2022), “Zorgen voor betere matching op de Rotterdamse arbeidsmarkt”. Economische Verkenning Rotterdam 2022: 54-59 [link].

Frank van Oort, Jeroen van Haaren & Ron Boschma (2022), “Innovatiekansen in de Rotterdamse haven”. Economische Verkenning Rotterdam 2022: 98-100 [link].

Frank van Oort (2021), “Scaling forces of firms, cities and regions”. European ScaleUp Monitor 2021, Erasmus Center for Entrepreneursrhip, pp.  8-9. [download]

Walter Manshanden, Frank van Oort, Martijn Burger & Jeroen van Haaren (2021), “Monitor Herstel- en Vernieuwingsagenda Rotterdam (versie 1.0)”. Rotterdam: NEO/EUR [download]

Frank van Oort, Ron Boschma, Jeroen van Haaren & Pierre-Alexandre Balland (2021), “Ruimtelijk-economische analyse. Vernieuwende analyses naar economische kansen in drie regio’s gericht op regionale productie, werkgelegenheid en talent”. Erasmus UPT & UU [download]

Jeroen Rodrigo, Frank van Oort & Eric Terlien (2021), “Waardestijging van woningvoorraad door Randstadrail”. Economische Verkenning Rotterdam 2021 – Effecten van corona op de economie: 74-77. [download]

Walter Manshanden, Olaf Koops, Jeroen van Haaren & Frank van Oort (2021), “Corona vergroot structurele uitdagingen economie Rijnmond”. Economische Verkenning Rotterdam 2021 – Effecten van corona op de economie: 6-18. [download]

Jeroen van Haaren, Olaf Koops, Frank van Oort, Floris de Haan & Walter Manshanden (2021), “Structurele krimp zakenverkeer kan Rotterdam banen kosten”. Economische Verkenning Rotterdam 2021 – Effecten van corona op de economie: 38-44. [download]

Frank van Oort, Walter Manshanden, Olaf Koops & Jeroen van Haaren (2020), “Effecten investeringsprojecten Groeiagenda Zuid-Holland”. NEO Oberservatory & EUR [download]. Verwerkt in Groeiagenda Zuid-Holland [link]

Bas Karreman, Zhiling Wang & Frank van Oort (2020), “Door leenstelsel kiezen havisten vaker studie met hoog verwacht salaris”. Economisch Statistische Berichten 4792: 550-553. [download]

Frank van Oort (2020), “Weerbaar Oost-Nederland”. Input voor het onderzoek Kracht van Oost 2 van de provincies Gelderland en Overijssel (11p.) [download]. Opgenomen in “Kracht van Oost 2. Perspectieven voor de ruimtelijke economie van Oost-Nederland” [link].

Walter Manshanden, Olaf Koops & Frank van Oort (2020), “De impact van de corona-epidemie op de economie van Rijnmond, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, en Zuid-Holland”. NEO & EUR (55p.) [download] Toepassing in: Gemeente Rotterdam (2020), “Herstel en Vernieuwingsagenda Rotterdamse Economie” [download]

Walter Manshanden, Olaf Koops, Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2020), “Verdienstelijking economie Rotterdam zet door”. Economische Verkenning Rotterdam 2020 – Veranderende economie en groeiende innovatiekracht, pp. 6-17. [download]

Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2020), “Ruimte voor innovatie in opkomende subsectoren”. Economische Verkenning Rotterdam 2020 – Veranderende economie en groeiende innovatiekracht, pp. 60-63. [download]

Walter Manshanden, Frank van Oort, Olaf Koops & Jeroen van Haaren (2019), Tijd voor de toekomst. Regioverkenning 2019 Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Rotterdam: MRDH (19p.). Brondocument Regioverkenning 2019 (99p.). Factsheets Regioverkenning 2019 (76p.). [download]

Frank van Oort (2019), “Uitdagingen voor een groeiend Rotterdam”. Economische Verkenning Rotterdam 2019 – Groei van de Stad, pp. 10-11. [download]

Walter Manshanden, Olaf Koops, Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2019), “Diensten motor voor Rotterdamse economie”. Economische Verkenning Rotterdam 2019 – Groei van de Stad, pp. 12-23. [download]

Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2019),”De levenscyclus van Rotterdamse sectoren. Kansen en bedreigingen voor lokale economische dynamiek”. Erasmus Universiteit Rotterdam: UPT. [download]

Frank van Oort & Gerwin van der Meulen (2019), “Bestuurlijke grenzen remmen welvaart”. Binnenlands Bestuur, 22 maart 2019, jaargang 40: 28-30. [link]

Frank van Oort, Ton van Raan, Pieter Tordoir, Willem Goedhart & Gerwin van der Meulen (2018), “De organisatie van openbaar bestuur en regionaal-economische ontwikkeling in Zuid-Holland”. Den Haag: Provincie Zuid-Holland. [download].

Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2018), “Dynamiek in het Rotterdamse food cluster”. Hoofdstuk in: Niels van der Weerdt (ed.), Food for the Future, Innovatievermogen van het Rotterdam food cluster. Bedrijvigheid en vernieuwing in het verleden, heden en de Next Economy. Rotterdam, Gemeente Rotterdam: 17-39. [download]

Walter Manshanden, Olaf Koops, Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2018), “Rotterdam centrum aanjager van de regionale economie”. Economische Verkenning Rotterdam 2018 – Rotterdam Aantrekkelijke Stad, pp.6-14. [download]

Erik Braun, Jeroen van Haaren, Frank van Oort & Mathieu Steijn (2018), “Rotterdam aantrekkelijk voor toeristen en inwoners”. Economische Verkenning Rotterdam 2018 – Rotterdam Aantrekkelijke Stad, pp. 42-49. [download]

Frank van Oort, Dhanya Giraba & Nicola Cortinovis (2018), “De creatieve klasse is een banenmotor”. Economische Verkenning Rotterdam 2018 – Rotterdam Aantrekkelijke Stad, pp. 52-53. [download]

Frank van Oort (2018), “De arbeidsmarkt als achilleshiel van regional-economische ontwikkeling en beleid”. In: Martijn van der Steen, Geert Teisman e.a. (eds.), Werkende samenwerking. Handelingsopties van gemeenten voor het versterken van regionale economie en arbeidsmarkt. Onderzoeksbijlage VNG Jaarbericht 2018: 206-223. [download]

Martijn Burger, Martijn Hendriks, Gerard Marlet, Frank van Oort, Roderik Ponds & Clemens van Woerkens (2017), “De geluksatlas”. In: Atlas voor Gemeenten 2017: 11-28. [download]

Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2017), “Next economy, next city?” Economische Verkenning Rotterdam 2017 – Stad in Verandering: 22-27. [download]

Frank van Oort, Anet Weterings, Ljubica Nedelkoska & Frank Neffke (2016), “Arbeidsmobiliteit, skill-gerelateerdheid en stedelijke innovatie”.  TPE Digitaal 10(2),  104-121 [download].

Frank van Oort (2016), “Arbeidsmarkt achilleshiel van de Rotterdamse economie”.  Economische Verkenningen Rotterdam 2016: 14-19. [download]

Paul Elhorst, Frank van Oort & Erik Verhoef (2016), “Canon deel 24: Ruimtelijke economie”. Economisch Statistische Berichten 101(4278): 148-153. [download] Tevens verschenen als hoofdstuk “Ruimtelijke Economie” in S. Phlippen & G. Werner (eds.) (2016) Canon van de Economie: 467-484.

Frank van Oort, Anet Weterings, Ljubica Nedelkoska & Frank Neffke (2015), “Ruimte geven aan economische vernieuwing. Arbeidsmobiliteit en skill-gerelateerdheid in Nederlandse regio’s”. Den Haag: Ministerie van I&M en Universiteit Utrecht. [download] Toepassing voor Gelderland en Overijssel (2016): “Kracht van Oost”. [download]

Frank van Oort (2015), “Stedelijk economisch beleid voor werkgelegenheid en innovatie”. In: Wim Hafkamp, Jos Koffijberg, Ton Rutjens & Geert Teisman (eds.), De stad kennen, de stad maken. Den Haag: Platform31, 13-17. [download]

Patrick Witte, Bart Wiegmans, Frank van Oort & Tejo Spit (2015), “Kiezen of delen: beleidsstrategieën rond ruimteconflicten in Nederlandse binnenhavens”. Tijdschrift Vervoerswetenschappen 51: 98-123. [download]

Frank van Oort, Evert Meijers, Martijn Burger, Mark Thissen & Marloes Hoogerbrugge (2015), De concurrentiepositie van Nederlandse steden in netwerkperspectief: van agglomeratiekracht naar netwerkkracht. Den Haag: Platform31. [download]

Mark Thissen & Frank van Oort (2015), “Concurrentiekracht van polycentrische steden”. Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 96(1): 16-20. [download]

Frank van Oort, Evert Meijers, Martijn Burger, Mark Thissen & Marloes Hoogerbrugge (2015), “Van agglomeratie- naar netwerkkracht”. Economisch Statistische Berichten 100 (4703), 70-73. [download]

Frank van Oort, Wojtek Eijsink & Paul Bijleveld (2014), “Regionale innovatie door spin-offs”. Economisch Statistische Berichten 99 (4698S), 21-27. [download] Herdrukt in: Jaarboek Koninklijke Vereniging voor Staatshuishoudkunde (2015), 67-78.

Frank van Oort (2014), “Arbeidsmarkt cross-overs in de metropoolregio Rotterdam Den Haag: kansen voor economie en beleid”. In: Metropoolregio Rotterdam Den Haag,  Metropoolvorming: kansen en opgaven. Reflecties uit de wetenschap. [download]

Frank van Oort & Ton van Rietbergen (2014), “De consumptiestad die werkt”. Rooilijn 47: 60-67. [download]

Anet Weterings & Frank van Oort (2014), “Diversifiëring economie vergroot veerkracht regio Rijnmond”. Economische Verkenningen Rotterdam 2014: 12-16. [download]

Frank van Oort & Ljubica Nedelkoska (2013), Arbeidsmobiliteit in de regionale kenniseconomie van Utrecht. Kansen voor cross-overs, vernieuwing en innovatie. ESD2, Universiteit Utrecht, 72p. [download]

Frank van Oort, Thomas de Graaff, Hans Koster, Han Olden & Frank van der Wouden (2013), “Ruimte voor de stad als groeimotor. Theoretische verdieping, empirische analyse en duiding van beleidsopties voor woon-werkdynamiek in de Randstad”. ESD2, Universiteit Utrecht, 145p. [download]

Frank van Oort (2012), “De Weerbare Regio” Onderzoeksprogramma Provincie Zuid-Holland onder leiding van Frank van Oort (UU). Eindrapport: Frank van Oort (2012), “De weerbare regio. Ruimtelijk-economisch beleid in de Zuid-Hollandse kenniseconomie”. Den Haag: Provincie Zuid-Holland. 82p. [download]

Oedzge Atzema, Chritiaan de Groot & Frank van Oort (2012), “Vitale bedrijvenclusters in de regio Amersfoort”. ESD2, Universiteit Utrecht. [download]

Mark Thissen, Frank van Oort & Simone Langeweg (2012), “Versterking concurrentiepositie met sectorspecifiek regionaal beleid”. ROMagazine, maart 2012: 14-19. [download]

Mark Thissen, Arjan Ruijs, Frank van Oort & Dario Diodato (2011), De concurrentiepositie van Nederlandse regio’s: regionaal-economische samenhang in Europa. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. [download]

Paul Rutten, Frank van Oort & Gerard Marlet (2011), “De creatieve industrie als vliegwiel”. CCAA Amsterdam, 65p. + populaire samenvatting. [download]

Onderzoekstraject “Amsterdambrief” – De Noordvleugel van de Randstad (2011). Frank van Oort & Jan Lambooy (2011), “De evolutionaire economische wortels van de Noordvleugel van de Randstad”. [download] Ministerie van ELI, Den Haag: 13p. Otto Raspe, Anet Weterings & Frank van Oort (2010), De economische kracht van de Noordvleugel van de Randstad. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. [download]

Mark Thissen, Martijn Burger & Frank van Oort (2010), “Huizenprijzen, luchtbellen en stedelijke groei”. TPE Digitaal 4: 44-67. [download]

Otto Raspe, Anet Weterings, Martijn van den Berge, Frank van Oort, Gerard Marlet, Veronique Schutjens & Wouter Steenbeek (2010), Bedrijvigheid en leefbaarheid in stedelijke woonwijken. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. [download]

Frank van Oort, Martijn Burger, Mark Thissen & Evert Visser (2009), “De ontwikkeling van economische specialisaties en complementariteit in de Randstad, 1963-2004”.  Historisch Tijdschrift Holland 41: 240-252.

Frank van Oort, Thomas de Graaff, Gusta Renes & Mark Thissen (2008), “Economische dynamiek en de Randstedelijke woningmarkt”. In: Henk Don (ed.), Agenda voor de woningmarkt. Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, Amsterdam: 101-124. [download]

Thomas de Graaff, Frank van Oort & Sanne Boschman (2008), Woon-werkdynamiek in Nederlandse gemeenten. Rotterdam: Nai Uitgevers en Ruimtelijk Planbureau. [download]

Frank van Oort, Martijn Burger & Gert-Jan Linders (2008), “De vele gezichten van afstand in internationale handelsrelaties”. TPE Digitaal 2: 106-124. [download]

Frank van Oort, Roderik Ponds, Joep van Vliet, Hans van Amsterdam, Stephaan Declerk, Joris Knoben, Piet Pellenbarg & Jesse Weltevreden (2007), Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid. Rotterdam: Nai Uitgevers en Ruimtelijk Planbureau. [download]

Martijn Burger, Frank van Oort, Otto Raspe & Bert van der Knaap (2007), “Steden in de netwerkeconomie”. Geografie 16: 34-36. [download]

Anet Weterings, Frank van Oort, Otto Raspe & Thijs Verburg (2007), Clusters en economische groei. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. [download]

Frank van Oort, Martijn Burger & Otto Raspe (2007), De Randstad hangt als los zand aaneen”. Economisch Statistische Berichten 92: 292-295. [download]

Frank van Oort (2006), Economische vernieuwing en de stad. Oratie, Universiteit Utrecht. [download]

Jan Ritsema Van Eck, Frank van Oort, Otto Raspe, Femke Daalhuizen & Judith van Brussel (2006), Vele steden maken nog geen Randstad. Rotterdam: Nai uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. [download]

Frank van Oort, Judith van Brussel, Otto Raspe, Martijn Burger, Jacques van Dinteren & Bert van der Knaap (2006), Economische netwerken in de regio. Rotterdam: Nai-Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. [download]

Irina van Aalst, Oedzge Atzema, Ron Boschma & Frank van Oort (2006), “Creatieve klasse en economische groei in stedelijk Nederland”. In: B. Hofstede & S. Raes (eds.), Creatief Vermogen. Den Haag, Elsevier: 123-154.

Frank van Oort, Carel Eijgenraam & Judith Borsboom-van Beurden (2006), “Werken”. In: CPB, MNP & RPB, Den Haag, Welvaart en Leefomgeving. Achtergronddocument, 81-108.

Roderik Ponds & Frank van Oort (2006), Kennishubs in Nederlands. Ruimtelijke patronen van onderzoekssamenwerking. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. [download]

Frank van Oort, Roderik Ponds, Otto Raspe & Anet Weterings (2006), “Hubs & hotspots. Het belang van de regio in de Nederlandse kenniseconomie”. In: S. Akkermans & A. Wenting (eds.), Ontdek innovatief Nederland. Den Haag, Innovatieplatform: 44-50.

Otto Raspe & Frank van Oort (2006), “Brainport en Kennisas: motoren van de kenniseconomie?” In: B. Broekhans, A. Dijkstra, P. Groenewegen & C. Koolstra (eds.), Verbeelding van kennis. Jaarboek Kennissamenleving 2. Amsterdam, Askant: 119-151.

David Evers, Anton van Hoorn & Frank van Oort (2005), Winkelen in Megaland. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. [download] Technische beschrijving van het Voorzieningen Potentie Model (VPM) in: Frank van Oort, Michel Traa, Stephaan Declerck & Olaf Koops (2006), “Ruimtelijke concurrentie in de detailhandel”.  PropertyNL Research Quarterly 5: 9-17.

Koen Frenken, Frank van Oort & Thijs Verburg (2005), “Het gelijk van  variëteit”.  Economisch Statistische Berichten 90: 247-249. [download]

Frank van Oort & Otto Raspe (2005), Kennisassen en kenniscorridors. Over de structurerende werking van infrastructuur in de kenniseconomie. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. [download]

Lambert van der Laan, Frank van Oort & Otto Raspe (2005), “Kennis, ICT-gebruik en organisaties: een regionaal perspectief”. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 21: 299-313.

Anet Weterings, Otto Raspe & Frank van Oort (2005), Atlas van kennis en innovatie. Den Haag: Ruimtelijk Planbureau. [download]

Frank van Oort & Otto Raspe (2005), “Nederlandse steden in de kenniseconomie”. Tijdschrift voor Politieke Economie 27: 4-24. [download]

Otto Raspe, Frank van Oort & Pieter de Bruijn (2004), Kennis op de Kaart. Ruimtelijke patronen in de kenniseconomie. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. [download]

Frank van Oort, Otto Raspe & Pieter de Bruijn (2004), “Industriële focus ruimtelijk kennisbeleid geeft eenzijdig beeld”. Economisch Statistische Berichten 90: 131-134. [download]

Frank van Oort, Otto Rapse & Daniëlle Snellen (2003), De ruimtelijke effecten van ICT. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. [download]

Otto Raspe, Frank van Oort & Danielle Snellen (2004), “ICT houdt van agglomeraties”. Rooilijn 37: 195-202.

Lambert van der Laan & Frank van Oort (2003), “ICT-gebruik, footlooseheid en meerkernigheid”. Rooilijn 36: 236-242.

Jan Lambooy & Frank van Oort (2003), “Agglomeraties in evenwicht”. In: S. Brakman & H. Garretsen (eds.), Locatie en concurrentie. Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, Amsterdam: 67-94. [download]

Heleen Verlinde & Frank van Oort (2002), “De kenniswerker als leidraad?”. Rooilijn 35: 178-183.

Frank van Oort & Lambert van der Laan (2001), “2001: A Space Oddyssey”. Rooilijn 34: 256-262.

Lambert van der Laan & Frank van Oort (2000), “Weg met de stedelijke arbeidsmarktparadox!”. Rooilijn 33: 116-122. Achtergrond in: Lambert van der Laan & Frank van Oort (1999), “Werk en economie in Haaglanden: trends en perspectieven”. RISBO, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Frank van Oort (2000), “Eenheid in tegendelen? Over ICT en ruimte”. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening 81: 19-25.

Frank van Oort (1995), “Regionale variaties in welvaart in Nederland”. EGI-Onderzoekspublicatie 31, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bert van der Knaap, Frank van Oort & Herman Scholten (1995), “Een multiregionaal arbeidsaanbodmodel voor Nederland: theoretische achtergronden en eerste resultaten”. EGI-Onderzoekspublicatie 33, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Frank van Oort & Peter Louter (1994), “Dynamiek in regionale welvaart”. EGI-Onderzoekspublicatie 16, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Peter Louter & Frank van Oort (1993), “Dynamiek in regionaal-economische specialisatie”. EGI-Onderzoekspublicatie 8, Erasmus Universiteit Rotterdam.