CV

Educational and Professional Qualifications

1994       MSc in Urban and Business Economics – Erasmus University Rotterdam

2002       PhD in Economics – Erasmus University Rotterdam (cum laude)

2005       Professor of Urban Economics, Utrecht University

2005       Senior qualification academic education and academic research (UU)

2015       Professor of Urban & Regional Economics, Erasmus University Rotterdam

Study:                                                               

1988‑1994: Spatial and Business Economics, Erasmus University Rotterdam.

 Working experience:

1991‑1994:   Research assistant at the Economic Geography Insti­tute (EGI), Erasmus University Rotterdam.

1994-1995:   Researcher at research institute TNO Delft and the Economic Geography Insti­tute (EGI) at Erasmus University Rotterdam.

1995-2000:   PhD-researcher at Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam. Dissertation “Agglomeration, Economic Growth and Innovation. Spatial Analyses of Knowledge Externalities in the Netherlands”, cum laude defended on April 4, 2002.

1999-2001:   Researcher and policy advisor Department of Strategic and Future Studies of the Spatial Planning Agency (RPD) in The Hague.

2002-2010:   Senior- and coordinating researcher and sectoral director of Spatial Economics at the Netherlands Institute of Spatial Research (RPB) and the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) in The Hague.

2005-2019:   Professor of Urban Economics at Utrecht University. Embedded in the Urban and Regional Research Centre Utrecht (URU) and the NETHUR research school.

2015-present:  Professor of Urban and Regional Economics at Erasmus University Rotterdam.

Formal positions:

Professor of Urban and Regional Economics at ESE and ESSB (since 2015)

Fellow Tinbergen Institute (since 2015)

Coordinator Sustainable Cities in LDE-initiative Center for Sustainability (since 2019)

Academic director of Master City Developer (MCD) (since 2015)

Editor of Regional Studies (2007-2013; 2021-present)

Academic director of the Institute of Housing and Urban Development Studies (IHS) (2015-2022)

Research director of the Urban and Regional Research Centre Utrecht (URU) (2013-2015)

Editor of the Cambridge Journal of Regions, Economy and Society (2014-2019) [link]

Board member of Urban and Regional Research Centre Utrecht (URU) (2010-2015)

Editor-in-chief of Journal of Economic and Social Geography (TESG) (2010-2019) [link]

Board member Regional Science Association Netherlands (2003-2010)

Adviesraad CBS – Macro-Economische Statistieken (2008-2011)

Klankbordgroep Ruimtelijke Kwaliteit Rotterdam (2008-2012)

Wetenschappelijke Adviesraad Platform31 (2015-present)

Teaching:

Introduction to Urban and Regional Economics  (FEB13028)

Real Estate Economics (FEM11033)

Bachelor Thesis UPT, OSE

Master Thesis UPT, OSE, IHS

Master City Developer – module “Urban Economics” (MCD-1)

Governing Urban Economic Growth and Innovation, Master Urban Governance (FSWBM-8050)

Seminar Regional and Transport Economics (FEM11045)

Master Urban Economic Development (IHS)

PhD-supervision:

Roderik Ponds (2008) – Regional Innovation and the Geography of Research Collaboration in Science-Based Industries.

Otto Raspe (2009) – The Regional Knowledge Economy. A Multilevel Perspective on Firm Performance and Localized Knowledge Externalities.

Bernardo Alves Furtado (2009) – Modeling Social Heterogeneity, Neighborhoods and Local Influences on Urban Real Estate Prices.

Han Olden (2010) – Uit Voorraad Leverbaar. De Overgewaardeerde Rol van Bouwrijpe Grond als Vestigingsfactor bij de Planning van Bedrijventerreinen.

Bart Sleutjes (2012) – Neighbourhood Effects on Firm Success and Strategy.

Anne Risselada (2013) – Housing the Mobile Entrepreneur. The Location Behaviour of Firms in Urban Residential Neighbourhoods.

Patrick Witte (2014) – The Corridor Chronicles. Corridor Development in Europe.

Nicola Cortinovis (2016) – Industrial Dynamics, Space and Networks in European Regions.

Dario Diodato (2017) – Technological and Structural Change. Understanding Economic Growth in Countries and Regions. (Winner of NWO Van der Knaap prize, 2018).

Ying Liu (2017) – Urban Redevelopment and Residential Displacement in Shenzhen, China.

Marianne de Beer (2017) – Embedded Entrepreneurs in Residential Neighbourhoods and Social Network Dynamics.

Efstratia Arampatzi (2018) – Subjective Well-Being in Times of Crisis.

Mathieu Steijn (2022) – The Dynamics of Agglomeration Economies and Channels of Economic Change.

Harm van den Heilgenberg (2022) – Habitats and Harbours for Sustainability Experimentation in the Regions of Europe.

Awards:

2022:    Fellow of the Regional Science Association International. [link]

2019:    Martin Beckmann Prize for Best Paper in Regional Science.

2017:     Societal Impact Award, Erasmus School of Economics.

2004:     Best Paper Award Uddevalla Symposium on Regions in Competition and Cooperation

Research Projects and Grants:

2022:   Convergence EUR/TUD: “Living with Water”.

2022:    Gemeente Rotterdam: “Monitor Herstel & Vernieuwingsagenda 2.0”.

2022:    Provincie Zuid-Holland: “Herijking Groeiagenda Zuid-Holland”.

2022:    Ministerie van BZK: Regionaal Economische Analayse – De Peel en het Groene Hart”.

2021:    Smartport: “Innovatievermogen Rotterdsamse Haven”.

2021:    Gemeente Rotterdam: “Monitor Herstel & Vernieuwingsagenda”.

2020:    Provincie Zuid-Holland: “Effecten investeringsprojecten Groeiagenda Zuid-Holland”.

2020:    NWO/ZonMW Covid Maatschappelijke Dynaiek: “De weerbare regio. Regionaal-economische impactmitigatie van coronamaatregelen”.

2020:    Provincies Overijssel en Gelderland: “De Kracht van Oost 2.0”.

2020:    Ministeries van BZK en EZK: “Regionaal Economische Analyse: Vernieuwende analyses naar economische kansen in drie regio’s gericht op regionale productie, werkgelegenheid en talent”.

2020:    Gemeenten Rotterdam & Den Haag, MRDH: “De Impact van Corona op de Regionale Economie”.

2019:     Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH): “Regioverkenning 2019”.

2019:     Gemeente Rotterdam: “Life-cycles of Clusters”.

2018:     Provincie Zuid-Holland: “Gemeentegrenzen, Economie en Bestuur”.

2018:     Gemeente Rotterdam: “The Rotterdam Food Cluster”.

2017:     ESRC British Science Council: “Brexit Trade Impacts on Regions in Europe”.

2017:     Atlas voor Gemeenten: “Geluk in Nederlandse Gemeenten”

2017:     Goldschmeding Foundation: “Circular Cities – Measuring and Predicting Employment Opportunities in Circular Cities”.

2016:     Provincies Overijssel en Gelderland: “De Kracht van Oost”.

2016:     Reserach Excellence Initiative EUR (RSM/ESE): “Unveiling the Micro-Foundations of Regional Competitiveness”.

2014:     Joint Programme Initiative Urban Europe: “Resilient Cities”. [link]

2014:     Ministerie van Infrastructuur en Milieu: “Ruimte Geven aan Economische Vernieuwing”.

2013:     European Union FP7: “Smart Specialization and Policy in European Regions”.

2013:     Research Talent NWO: “Economic Growth, Agglomeration, Networks and Related Variety in European Regions”.

2013:     Economic Board Utrecht & Kamer van Koophandel Midden Nederland: “Arbeidsmobiliteit in de Regionale Kenniseconomie van Utrecht”.

2013:     Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: “Ruimte voor de Stad als Groeimotor”.

2012:     Provincie Zuid-Holland: “De Weerbare Regio”.

2012:     NICIS/NWO: “Networks, Agglomeration and Polycentric Metropolitan Areas: New Perspectives for Growth” (NAPOLEON).

2011:     Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: “De Economische Positie van de Noordvleugel van de Randstad”.

2011:     CCA Amsterdam: “De Creatieve Industrie als Vliegwiel”.

2011:     European Union, Open Research Area (ORA): “Territorial and Technologies Development in an Unstable Knowledge Economy. An Evolutionary Framework of Regional Resilience” (TRes).

Other interests:

Medieval architecture, fortifications, cartography, opera, theatre, film, progressive rock music.