CV

Educational and Professional Qualifications

1994       MSc in -Urban and Business Economics – Erasmus University Rotterdam

2002       PhD in Economics – Erasmus University Rotterdam (cum laude)

2005       Professor of Urban Economics, Utrecht University

2005       Senior qualification academic education and academic research (UU)

2015       Professor of Urban & Regional Economics, Erasmus University Rotterdam

Study:                                                               

1988‑1994: Spatial and Business Economics, Erasmus University Rotterdam.

 Working experience:

1991‑1994:   Research assistant at the Economic Geography Insti­tute (EGI), Erasmus University Rotterdam.

1994-1995:   Researcher at research institute TNO Delft and the Economic Geography Insti­tute (EGI) at Erasmus University Rotterdam.

1995-2000:   PhD-researcher at Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam. Dissertation “Agglomeration, Economic Growth and Innovation. Spatial Analyses of Knowledge Externalities in the Netherlands”, cum laude defended on April 4, 2002.

1999-2001:   Researcher and policy advisor Department of Strategic and Future Studies of the Spatial Planning Agency (RPD) in The Hague.

2002-2010:   Senior- and coordinating researcher and sectoral director of Spatial Economics at the Netherlands Institute of Spatial Research (RPB) and the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) in The Hague.

2005-2019:   Professor of Urban Economics at Utrecht University. Embedded in the Urban and Regional Research Centre Utrecht (URU) and the NETHUR research school.

2015-present:  Professor of Urban and Regional Economics at Erasmus University Rotterdam.

Formal positions:

Professor of Urban and Regional Economics at ESE (since 2015)

Fellow Tinbergen Institute (since 2015)

Member Research Advisory Committee VCW, Erasmus School of Economics (since 2019)

Coordinator Sustainable Cities in LDE-initiative Center for Sustainability (since 2019)

Academic director of Master City Developer (MCD) (since 2015)

Editor of Regional Studies (2007-2013; 2021-present)

Academic director of the Institute of Housing and Urban Development Studies (IHS) (2015-2022)

Research director of the Urban and Regional Research Centre Utrecht (URU) (2013-2015)

Editor of the Cambridge Journal of Regions, Economy and Society (2014-2019) [link]

Board member of Urban and Regional Research Centre Utrecht (URU) (2010-2015)

Editor-in-chief of Journal of Economic and Social Geography (TESG) (2010-2019) [link]

Board member Regional Science Association Netherlands (2003-2010)

Adviesraad CBS – Macro-Economische Statistieken (2008-2011)

Fellow Regional Science Association International (2022-present)

Klankbordgroep Ruimtelijke Kwaliteit Rotterdam (2008-2012)

Wetenschappelijke Adviesraad Platform31 (2015-present)

Fellow Regional Studies Association (2011-present)

Teaching EUR:

Introduction to Urban and Regional Economics  (FEB13028)

Introduction to Urban and Transport Economics (FEB13094)

Real Estate Economics (FEM11033)

Bachelor Thesis Urban Port & Transport Economics; Strategy & Regional Economics

Master Thesis Urban Port & Transport Economics, Strategy & Regional Economics; IHS; MUG

Master City Developer – module 1: “Urban Economics” (MCD-1)

Governing Urban Economic Growth and Innovation, Master Urban Governance (FSWBM-8050)

Seminar Regional and Transport Economics (FEM11045)

Master Urban Economic Development (IHS)

PhD-supervision:

Roderik Ponds (2008) – Regional Innovation and the Geography of Research Collaboration in Science-Based Industries.

Otto Raspe (2009) – The Regional Knowledge Economy. A Multilevel Perspective on Firm Performance and Localized Knowledge Externalities.

Bernardo Alves Furtado (2009) – Modeling Social Heterogeneity, Neighborhoods and Local Influences on Urban Real Estate Prices.

Han Olden (2010) – Uit Voorraad Leverbaar. De Overgewaardeerde Rol van Bouwrijpe Grond als Vestigingsfactor bij de Planning van Bedrijventerreinen.

Bart Sleutjes (2012) – Neighbourhood Effects on Firm Success and Strategy.

Anne Risselada (2013) – Housing the Mobile Entrepreneur. The Location Behaviour of Firms in Urban Residential Neighbourhoods.

Patrick Witte (2014) – The Corridor Chronicles. Corridor Development in Europe.

Nicola Cortinovis (2016) – Industrial Dynamics, Space and Networks in European Regions.

Dario Diodato (2017) – Technological and Structural Change. Understanding Economic Growth in Countries and Regions. (Winner of NWO Van der Knaap prize, 2018).

Ying Liu (2017) – Urban Redevelopment and Residential Displacement in Shenzhen, China.

Marianne de Beer (2017) – Embedded Entrepreneurs in Residential Neighbourhoods and Social Network Dynamics.

Efstratia Arampatzi (2018) – Subjective Well-Being in Times of Crisis.

Mathieu Steijn (2022) – The Dynamics of Agglomeration Economies and Channels of Economic Change.

Harm van den Heilgenberg (2022) – Habitats and Harbours for Sustainability Experimentation in the Regions of Europe.

Awards:

2022:    Fellow of the Regional Science Association International. [link]

2019:    Martin Beckmann Prize for Best Paper in Regional Science.

2017:     Societal Impact Award, Erasmus School of Economics.

2004:     Best Paper Award Uddevalla Symposium on Regions in Competition and Cooperation

Research Projects and Grants:

2023:   Convergence EUR/TUD: “Living with Water”.

2022:    Gemeente Rotterdam: “Monitor Herstel & Vernieuwingsagenda 2.0”.

2022:    Provincie Zuid-Holland: “Herijking Groeiagenda Zuid-Holland”.

2022:    Ministerie van BZK: Regionaal Economische Analayse – De Peel en het Groene Hart”.

2021:    Smartport: “Innovatievermogen Rotterdsamse Haven”.

2021:    Gemeente Rotterdam: “Monitor Herstel & Vernieuwingsagenda”.

2020:    Provincie Zuid-Holland: “Effecten investeringsprojecten Groeiagenda Zuid-Holland”.

2020:    NWO/ZonMW Covid Maatschappelijke Dynaiek: “De weerbare regio. Regionaal-economische impactmitigatie van               coronamaatregelen”.

2020:    Provincies Overijssel en Gelderland: “De Kracht van Oost 2.0”.

2020:    Ministeries van BZK en EZK: “Regionaal Economische Analyse: Vernieuwende analyses naar economische kansen in drie regio’s    gericht op regionale productie, werkgelegenheid en talent”.

2020:    Gemeenten Rotterdam & Den Haag, MRDH: “De Impact van Corona op de Regionale Economie”.

2019:     Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH): “Regioverkenning 2019”.

2019:     Gemeente Rotterdam: “Life-cycles of Clusters”.

2018:     Provincie Zuid-Holland: “Gemeentegrenzen, Economie en Bestuur”.

2018:     Gemeente Rotterdam: “The Rotterdam Food Cluster”.

2017:     ESRC British Science Council: “Brexit Trade Impacts on Regions in Europe”.

2017:     Atlas voor Gemeenten: “Geluk in Nederlandse Gemeenten”

2017:     Goldschmeding Foundation: “Circular Cities – Measuring and Predicting Employment Opportunities in Circular Cities”.

2016:     Provincies Overijssel en Gelderland: “De Kracht van Oost”.

2016:     Reserach Excellence Initiative EUR (RSM/ESE): “Unveiling the Micro-Foundations of Regional Competitiveness”.

2014:     Joint Programme Initiative Urban Europe: “Resilient Cities”. [link]

2014:     Ministerie van Infrastructuur en Milieu: “Ruimte Geven aan Economische Vernieuwing”.

2013:     European Union FP7: “Smart Specialization and Policy in European Regions”.

2013:     Research Talent NWO: “Economic Growth, Agglomeration, Networks and Related Variety in European Regions”.

2013:     Economic Board Utrecht & Kamer van Koophandel Midden Nederland: “Arbeidsmobiliteit in de Regionale Kenniseconomie van Utrecht”.

2013:     Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: “Ruimte voor de Stad als Groeimotor”.

2012:     Provincie Zuid-Holland: “De Weerbare Regio”.

2012:     NICIS/NWO: “Networks, Agglomeration and Polycentric Metropolitan Areas: New Perspectives for Growth” (NAPOLEON).

2011:     Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: “De Economische Positie van de Noordvleugel van de Randstad”.

2011:     CCA Amsterdam: “De Creatieve Industrie als Vliegwiel”.

2011:     European Union, Open Research Area (ORA): “Territorial and Technologies Development in an Unstable Knowledge Economy. An Evolutionary Framework of Regional Resilience” (TRes).

Other interests:

Medieval architecture, fortifications, cartography, opera, theatre, film, progressive rock music.