CV

Study:                                                               

1988‑1994: Spatial and Business Economics, Erasmus University Rotterdam (graduation 1994).

 Working experience:

1991‑1994:   Research assistant at the Economic Geography Insti­tute (EGI), Erasmus University Rotterdam.

1994-1995:   Researcher at the Economic Geography Insti­tute (EGI) at Erasmus University Rotterdam and research institute TNO, Delft.

1995-2000:   PhD-researcher at Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam. Dissertation “Agglomeration, Economic Growth and Innovation. Spatial Analyses of Knowledge Externalities in the Netherlands”, cum laude defended on April 4, 2002.

1999-2001:   Researcher and policy advisor Department of Strategic and Future Studies of the Spatial Planning Agency (RPD) in The Hague.

2002-2010:   Senior- and coordinating researcher and sectoral director of Spatial Economics at the Netherlands Institute of Spatial Research (RPB) and the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) in The Hague.

2005-:         Professor of Urban Economics at Utrecht University. Embedded in the Urban and Regional Research Centre Utrecht (URU) and the NETHUR research school.

2015-:         Professor of Urban and Regional Economics at Erasmus University Rotterdam and academic director of IHS.

Formal positions:

 • Academic director of the Institute of Housing and Urban Development Studies (IHS) (since 2015)
 • Research director of the Urban and Regional Research Centre Utrecht (URU) (2013-2015)
 • Editor of the Cambridge Journal of Regions, Economy and Society (since 2014)
 • Board member of Urban and Regional Research Centre Utrecht (URU) (2010-2015)
 • Editor of Regional Studies (2007-2013)
 • Editor-in-chief of Journal of Economic and Social Geography (TESG) (since 2010)
 • Board member Regional Science Association Netherlands (2003-2010)
 • Adviesraad CBS – Macro-Economische Statistieken (2008-2011)
 • Klankbordgroep Ruimtelijke Kwaliteit Rotterdam (2008-2012)
 • Academisch Comité Master Cirty Developer (MCD) (since 2015)
 • Fellow Tinbergen Institute (since 2015)

 

PhD-supervision:

 •     Roderik Ponds (2008) – Regional Innovation and the geography of Research Collaboration in Science-based Industries.
 •     Otto Raspe (2009) – The Regional Knowledge Economy. A Multilevel Perspective on Firm Performance and Localized Knowledge Externalities.
 •     Bernardo Alves Furtado (2009) – Modeling Social Heterogeneity, Neighborhoods and Local Influences on Urban Real Estate Prices.
 •     Han Olden (2010) – Uit Voorraad Leverbaar. De Overgewaardeerde Rol van Bouwrijpe Grond als Vestigingsfactor bij de Planning van Bedrijventerreinen.
 •     Bart Sleutjes (2012) – Neighbourhood Effects on Firm Success and Strategy.
 •     Anne Risselada (2013) – Housing the Mobile Entrepreneur. The Location Behaviour of Firms in Urban Residential Neighbourhoods.
 •     Patrick Witte (2014) – The Corridor Chronicles. Corridor Development in Europe.
 •     Nicola Cortinovis (2016) – Industrial dynamics, space and networks in European regions.
 • Dario Diodato (2017) – Regional Economic Growth and Networks in Developing Countries.
 • Ying Liu (2017) – Brownfield Redevelopment in Chinese Cities.
 • Marianne de Beer (2017) – Urban Neigborhood Entrepreneurs, Networks and Firm Success.
 • Harm van den Heiligenberg (2018) – Upgrading Civic Society Initiatives.
 • Mathieu Steijn (2018) – Resilient Cities in Europe in a Network Perspective.

Research Projects & Grants:

2017: RP – Atlas voor Gemeenten: “Geluk in Gemeenten”

2017: RP – Goldschmeding Foundation: “Circular Cities – Measuring and Predicting Employment Opportunities in Circular Cities”.

2016: RP – Provincie Noord-Brabant: “Het Internationale Vestigingsklimaat van Noord-Brabant”.

2016: RP – Provincies Overijssel en Gelderland: “De Kracht van Oost”.

2016: Grant – Reserach Excellence Initiative EUR (RSM/ESE): “Unveiling the Micro-Foundations of Regional Competitiveness”.

2015: RP – ROOS RTV: “De Regionale Publieke Omroep – Naar Maatwerk in de Regio”.

2015: RP – RWS & Nederlandse Provincies: “Synergies between Metropolitan, Agglomeration, Infrastructure and Network Policies in Urban Europe”.

2014: Grant – Joint Programme Initiative Urban Europe: “Resilient Cities”.

2014: RP – Ministerie van Infrastructuur en Milieu: “Ruimte Geven aan Economische Vernieuwing”.

2013: Grant – European Union FP7: “Smart Specialization and Policy in European Regions”.

2013: Grant – Research Talent NWO: “Economic Growth, Agglomeration, Networks and Related Variety in European Regions”.

2013: RP – Economic Board Utrecht & Kamer van Koophandel Midden Nederland: “Arbeidsmobiliteit in de Regionale Kenniseconomie van Utrecht”.

2013: RP – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: “Ruimte voor de Stad als Groeimotor”.

2012: RP – Provincie Zuid-Holland: “De Weerbare Regio”.

2012: RP – Gemeente Amersfoort & kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland: “Vitale Bedrijvenclusters in de regio Amersfoort”.

2012: Grant – NICIS/NWO: “Networks, Agglomeration and Polycentric Metropolitan Areas: New Perspectives for Growth” (NAPOLEON).

2011: RP – Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: “De Economische Positie van de Noordvleugel van de Randstad”.

2011: RP – CCA Amsterdam: “De Creatieve Industrie als Vliegwiel”.

2011: Grant – European Union, Open Research Area (ORA): “Territorial and Technologies in an Unstable Knowledge Economy. An Evolutionary Framework of Regional Resilience” (TRes).

Other interests:

Medieval architecture, fortifications, cartography, opera, theatre, film, progressive rock music.